20
 Σεπ 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΕΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ