19
 Μαϊ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ