10
 Δεκ 
Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ