14
 Ιουν 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΟΥΔΙΩΤΙΣΣΑ ΣΕΤΤΑΣ