28
 Απρ 
Ναι, εξέρχεσθε οι πιστοί εις την Ανάστασιν - π. Κ.Ν.Καλλιανός