25
 Νοε 
Προετοιμάζοντας... - π. Κων. Ν. Καλλιανός