14
 Αυγ 
Δεκαπενταυγούστου Αποχαιρετισμός (ποιμαντικά βιώματα) - π. Κων. Ν. Καλλιανός