28
 Ιουλ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ