9
 Σεπ 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΣΤΟ ΒΑΤΩΝΤΑ