9
 Αυγ 
Της Μητρικής Της στοργής το θαύμα - π. Κ. Ν. Καλλιανού